BEWINDVOERING

We bieden u alle hulp rondom financiën

Bewindvoerders helpen ook bij het beschermen van het vermogen van mensen die hier moeite mee hebben.

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling Hoe werkt het? U kunt voor informatie hierover altijd even contact opnemen met ons. Wij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

Een beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld om de goederen en gelden van de onder bewind gestelde over te nemen. Hij zal ervoor zorgen dat de inkomsten en uitgaven worden gestabiliseerd en er naar een eventueel schuldentraject wordt gewerkt. Hij onderhoudt contact met zorgverleners, schuldeisers en andere betrokkenen.

Verder legt hij jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. Bij ons geloven wij dat je samen meer kunt bereiken. Wij werken daarom veel met u samen, zodat u in toekomst zelfredzaam blijft. Bij ons staat de deur, letterlijk, voor u open. Juist door het contact laagdrempelig te houden, kan eerder en sneller naar een oplossing worden gewerkt en wordt de kans op herhaling in de toekomst geminimaliseerd. Maar hoe werkt dat precies, de onderbewindstelling?

Lees Meer